skip to Main Content

WELKOM: Antwoord op de vraag vanuit de bouwwereld! Een onafhankelijk werkend ingenieursburo die deskundig en snel inspeelt op de vraag naar constructieve berekeningen.

WAAROM: Versterking van eigen capaciteit en zakelijke dienstverlening voor aannemers en ontwerpers. Bouw-Construct ingenieursburo is een initiatief van Bouw-Tekenburo wietse b.ligthart . Bij iedere bouwvergunning worden de berekening geëist door de gemeente volgens de indieningvereisten van de WABO. Ook vergunningsvrije werken worden berekend op sterkte en stijfheid.

De vraag in de markt naar deskundigheid, snelle levertijd van berekeningen van 1 a 2 weken of op verzoek per ommegaande, overleg 1 op 1 met constructeur, passende oplossingen worden vertaald door Bouw-Construct ingenieursburo. Ook de vragen van de gemeentes worden deskundig beantwoord zonder vertraging in de aanvraag periode zodat de aannemer snel kan bouwen.

HOE: Zelfstandig buro: bewust de keuze in een klein buro zonder overheadkosten. U betaalt alleen het uurtarief.

VOOR WIE: Onze opdrachtgevers zijn grote en kleine bouwbedrijven, prefab bouwers, bedrijven nationaal en internationaal, winkels, woningbouwverenigingen, overheden, particulieren, architecten en bouwkundig advies- en tekenburo’s. etc…

WERKZAAMHEDEN: Ontwerpen en uitwerken van bouwkundige constructies. Directe betrokkenheid in het bouwkundig ontwerp. Puzzelen naar een economisch verantwoorde constructie samen met u als opdrachtgever. En wanneer u de bouwvergunning heeft ontvangen maar de constructieberekening en tekeningen nog moeten worden ingediend. Bouw-Construct heeft vestigingen in gemeente Littenseradiel, Sudwestfryslan en Dongeradiel.

• verbouw nieuwbouw renovatie
• woningbouw
• agrarische bouw
• betonkelders en ligboxstallen
• industriebouw
• kantoorbouw
• funderingen
• hout- beton en staalconstructies
• controle constructies bestaande bouw
• controle berekeningen
• toezicht en begeleiding bij uitvoering

HOE: Alle berekeningen voldoen het bouwbesluit 2012, normering conform NEN/Eurocodes Uitwerking in Arkey ASD/ADOMI en geëxporteerd naar AutoCad DWG/DXF. Alle opdrachten worden volgens DNR 2005 uitgevoerd en behandeld volgens het ISO 9001:2008-kwaliteitssysteem.

BEREIKBAARHEID: Hoofdkantoor gelegen in Wommels (centraal friesland), vestiging in Dokkum (noord-oost) en Hemelum (zuid-west) , graag op afspraak. Telefonisch: kantooruren en b.g.g. 24/7 mobiel 06 54247904!

Back To Top