skip to Main Content

Kolommen verwijderen!?

Tijdens verbouw van boerderij de vraag van de aannemer of deze kolommen kunnen worden verwijderd en hoe dit constructief op te lossen?! Snelle en betaalbare oplossing wordt p.o. aan gerekend door Bouw-Construct.

Back To Top